Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt fondu pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, lai sagatavotu atzinumus par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;
  2. veikt fondu finanšu pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts (ES fondu revīzijas departaments).
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

55 097

64 181

67 175

67 175

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 084

2 994

-

-67 175

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,5

4,7

-

-100,0

Atlīdzība, euro

50 439

59 135

62 129

62 129

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 102

2 464

2 589

2 589

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

64 181

67 175

2 994

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

64 181

67 175

2 994

Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanai

64 181

67 175

2 994