Apakšprogrammas mērķis:

  • paaugstināt pieaugušo izglītotāju kompetences projektā iesaistīto sadarbības partneru valstīs.

Galvenās aktivitātes:

  • definēt pieaugušo izglītotāju pamatkompetences, izveidot mācību saturu un vadīšanas vadlīnijas, īstenot mācību pasākumus .

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 543

-

52 898

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 543

52 898

-52 898

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

×

Atlīdzība, euro

843

-

10 017

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

52 898

52 898

 

Ilgtermiņa saistības

-

52 898

52 898

 Projektu “Inovatīvais pasniedzēju apmācības kurss” un “Izturība pilnveido, nostiprina un paplašina skolotāju kompetenci pieaugušo izglītības jomā” īstenošana

-

52 898

52 898