Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts administrācijas skolas projektu “Digitālie risinājumi pasniedzējiem un izglītotājiem”.

Galvenā aktivitāte:

stiprināt starpnozaru mācību personāla spējas, nodrošinot ar trenera izglītotāja (pasniedzēju, kurš apmācīs citus pasniedzējus) prasmēm, kas balstītas  IKT metodoloģijā un uzņēmējdarbībā, kā arī palielināt viņu motivāciju un apmierinātību ar ikdienas darbu, paaugstinot izglītotāju  konkurētspēju un nodarbinātības iespējas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

53 475

37 243

8 231

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 232

-29 012

-8 231

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-30,4

-77,9

-100,0

×

Atlīdzība, euro

9 038

7 060

5 712

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

37 243

8 231

-29 012

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

37 243

8 231

-29 012

Projekta “Digitālie risinājumi pasniedzējiem un izglītotājiem” īstenošana

37 243

8 231

-29 012