Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināti ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

70 736

97 700

97 700

97 700

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26 964

-

-

-97 700

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,1

-

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

97 700

97 700

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

97 700

97 700

-

Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2019.gadā

97 700

97 700

-