Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināti ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

63 019

97 700

97 700

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34 681

-

-97 700

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55,0

-

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

97 700

97 700

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

97 700

97 700

-

Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2021.gadā

97 700

97 700

-