Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināti ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 088

97 700

89 084

87 540

87 703

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

81 612

-8 616

-1 544

163

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

507,3

-8,8

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

97 700

89 084

-8 616

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

97 700

89 084

-8 616

Izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2022. gadā

97 700

89 084

-8 616