Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināti ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

85 198

97 700

97 700

97 700

97 700

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 502

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,7

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

97 700

97 700

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

97 700

97 700

-

Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2019.gadā

97 700

97 700

-