Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

96 483

97 700

97 700

97 700

97 700

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 217

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

97 700

97 700

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

97 700

97 700

-

Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2017.gadā

97 700

97 700

-