Apakšprogrammas mērķis:

  • Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts (CA), Satversmes aizsardzības birojs (SAB).

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

72 678

66 880

59 397

59 397

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 798

-7 483

-

-59 397

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,0

-11,2

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

66 880

59 397

-7 483

       t. sk.:

 

 

 

Ilgtermiņa saistības

66 880

59 397

-7 483

Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrument projekta „Ceļa un viesnīcas izdevumu segšana, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupām” (SAB un CA) īstenošanai 2017.gadā (transferts no Ārlietu ministrijas)

66 880

59 397

-7 483