Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināti ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

104 724

96 483

97 700

97 700

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8 241

1 217

-

-97 700

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,9

1,3

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

96 483

97 700

1 217

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

96 483

97 700

1 217

Izdevumiem, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs 2017.gadā

96 483

97 700

1 217