Apakšprogrammas mērķis:

  • citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"" ietvaros Latvijas eksperti piedalīsies projekta organizatoriskajās sanāksmēs, kā arī seminārā par ES ģimenes tiesībām. Semināra ietvaros tiks apmācīti juristi, tiesneši, centrālo iestāžu pārstāvji, tiesu izpildītāji un mediatori, kuri dalīsies zināšanās un labajā praksē attiecībā par bērnu nolaupīšanu, vecāku atbildības jautājumiem, spriedumu stāšanos spēkā par bērna atdošanu. Projekta ietvaros tiks izstrādāta rokasgrāmata, kas tiks izplatīta semināra dalībniekiem un citiem tiesību jomas ekspertiem ES.
  2. Eiropas Komisijas programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.–2020. gadam projekta "Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana" ietvaros sagatavos ziņojumu par nepieciešamajām aktivitātēm taisnīguma atjaunošanas pieejas – izlīguma sanāksme (conferencing) pilnveidē darbā ar cietušajiem bērniem, Valsts probācijas dienestam piedaloties kā vienai no trim mentorējamām valstīm (mentors - Ziemeļīrijas Jaunatnes lietu justīcijas aģentūra), piedalīties tiešsaistes mācību programmas aprobēšanā par veiksmīgāku Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, ieviešanu darbā ar cietušajiem bērniem lietošanai visās ES dalībvalstīs. Kā arī iepazīsies ar labāko praksi taisnīguma atjaunošanas pieeju pielietošanā.
  3. Eiropas Komisijas finanšu instrumenta "Iekšējās drošības fonda" komponente "Policija" projekta "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" ietvaros nodrošinās esošos praktiķus ar prasmēm un instrumentiem, lai atpazītu radikalizācijas pazīmes dažādās vidēs un varētu veikt atbilstošus preventīvos pasākumus un izstrādās e–apmācību platformu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"

Darba sanāksmju skaits

-

2

2

-

-

Semināru skaits

-

1

1

-

-

Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana

Sagatavoto ziņojumu skaits par nepieciešamajām aktivitātēm izlīguma sanāksmes (conferencing) pieejas pilnveidē darbā ar cietušajiem bērniem.

-

-

1

-

-

Pārstāvju skaits, kuri Latvijā veiks  monitorēšanu un ziņojuma sagatavošanu par izlīguma sanāksmes progresu

-

-

2

-

-

Izlīguma starpnieku skaits, kas piedalījušies seminārā par izlīguma sanāksmes praksi

-

-

20

-

-

Tiešsaistes aprobēto mācību programmu (uz www.eijj.org platformas) skaits

-

-

1

-

-

Projekta noslēguma konference Briselē

-

-

2

-

-

Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti

Apmācību organizēšana treneriem

-

-

1

-

-

Apmācību organizēšana praktiķiem

-

-

4

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

118 046

378 902

49 595

7 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

260 856

-329 307

-42 595

-7 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

221,0

-86,9

-85,9

-100

Atlīdzība, euro

29 824

54 505

2 162

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

378 902

49 595

-329 307

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

378 902

49 595

-329 307

1. Samazināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Atrodi tiesu ekspertu" īstenošanai

65 487

-

-65 487

2. Samazināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums" īstenošanai

106 111

-

-106 111

3. Samazināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020"projekta "ECLI ieviešana" īstenošanai

197 356

-

-197 356

4. Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"" īstenošanai

9 948

2 162

-7 786

5. Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.–2020. gadam projekta "Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana" īstenošanai

-

6 245

6 245

6. Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas finanšu instrumenta "Iekšējās drošības fonda" komponentes "Policija" projekta "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" īstenošanai

-

41 188

41 188