Apakšprogrammas mērķis:

projekta “Sadarbības stiprināšana finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā Baltijas valstu tieslietu darbiniekiem” mērķis – stiprināt Baltijas valstu sadarbību finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas jomā.

Galvenās aktivitātes:

starpvalstu apmācību organizēšana, mācību vizīšu uz katru no projekta dalībvalstīm organizēšana, apmācību materiālu un rokasgrāmatas veidošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

  2020. gads (izpilde) 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns 2024. gada plāns
Kopējie izdevumi, euro - - 83 930 - -
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu × - 83 930 -83 930 -
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu × - 100 -100 -

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

83 930

83 930

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

83 930

83 930

Palielināti izdevumi, lai Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta programmas "Tiesiskums 2014-2020" ietvaros nodrošinātu projekta “Sadarbības stiprināšana finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā Baltijas valstu tieslietu darbiniekiem” īstenošanu (MK 24.11.2020. sēdes prot. Nr.75 34.§ 2. un 3.punkts)

 

 

-

83 930

83 930