Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Savienības programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī.

Galvenā aktivitāte:

  • Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.-2020.gadam, ieskaitot aktivitāti eTwinning, īstenošana un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014. 2020.gadam īstenošana jaunatnes jomā un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā

Informatīvie pasākumi par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām (dalībnieku skaits)

4555

2 050

2 050

-

-

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos (skaits)

-

500

500

-

-

Saņemta informācija, izmantojot aģentūras administrēto tīmekļa vietņu piedāvātās iespējas (kopējie skatījumi)

-

255 000

300000

-

-

Nodrošināts kvalitatīvs Eurodesk reģionālo koordinatoru darbs (koordinatoru skaits)

-

5

5

-

-

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā

NotikušieTwinning informatīvie pasākumi (pasākumu skaits)

-

54

54

-

-

Nacionāla līmeņa eTwinning mācības par iesaistīšanos eTwinning un IKT rīkiem (pasākumu skaits)

-

28

28

-

-

Uzsākti jauni eTwinning projekti (skaits)

-

350

350

-

-

eTwinning platformā reģistrējušies jauni lietotāji (skaits)

-

400

400

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 341 501

1 716 315

1 917 319

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

374 814

201 004

-1917 319

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,9

11,7

-100,0

-

Atlīdzība, euro

749 397

847 709

852 575

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

30

33

33

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 056

2 078

2 090

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 279

24 905

24 905

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1716315

1917 319

201 004

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1716315

1917 319

201 004

Izdevumi e-Twinning Nacionālā dienesta atbalstam Latvijā, Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK funkciju nodrošināšanai un ES programmas Erasmus+ 2014-2020.gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai.

1716315

1917 319

201 004