Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Savienības programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī.

Galvenā aktivitāte:

  • Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.-2020.gadam, ieskaitot aktivitāti eTwinning, īstenošana un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014. 2020.gadam īstenošana jaunatnes jomā un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā

Programmas „Erasmus+” projektu īstenošanā iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, kas ir programmas prioritārā mērķauditorija (dalībnieku skaits)

1 103

450

-

-

-

Informatīvie pasākumi par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām (dalībnieku skaits)

3 033

2 050

2 050

2 050

-

Izstrādāti un publicēti, Aģentūras mājas lapā elektroniski pieejami informatīvie un metodiskie materiāli potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem (materiālu skaits)

17

10

-

-

-

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos (skaits)

-

-

500

500

-

Jaunieši, kuri saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras mājas lapas piedāvātās iespējas (apmeklētāju skaits)

114 000

114 000

-

-

-

Saņemta informācija, izmantojot aģentūras administrēto tīmekļa vietņu piedāvātās iespējas (kopējie skatījumi)

-

-

255 000

300 000

-

Katru mēnesi Aģentūras mājas lapā ievietotas jaunas ziņas (ziņu skaits)

30

26

-

-

-

 

Sagatavotas un izsūtītas elektroniskās Ziņu lapas (abonentu skaits)

2 321

2 000

-

-

-

Nodrošināts kvalitatīvs Eurodesk reģionālo koordinatoru  darbs (koordinatoru skaits)

-

-

5

5

-

Īstenots ilgtermiņa sadarbības projekts par cilvēktiesību izglītību jaunatnes jomā (dalībnieku skaits)

-

-

10

10

-

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā

Notikuši informatīvie pasākumi (dalībnieku skaits)

4 073

2 000

-

-

-

Notikuši eTwinning informatīvie pasākumi (pasākumu skaits)

-

-

54

54

 

Starptautiskas apmācības Latvijā (dalībnieku skaits)

103

60

-

-

-

Nacionāla līmeņa apmācības par iesaistīšanos eTwinning un IKT rīkiem (dalībnieku skaits)

743

500

-

-

-

Nacionāla līmeņa eTwinning mācības par iesaistīšanos eTwinning un IKT rīkiem (pasākumu skaits)

-

-

28

28

-

Izglītības darbinieki piedalījušies apmācībās ārpus Latvijas (dalībnieku skaits)

61

35

-

-

-

Uzsākti jauni eTwinning projekti (skaits)

-

-

350

350

-

eTwinning platformā reģistrējušies jauni lietotāji (skaits)

-

-

400

400

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 188 333

1 699 904

1 716 315

1 444 904

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

511 571

16 411

-271 411

-1 444 904

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

43,0

1,0

-15,8

-100,0

Atlīdzība, euro

625 310

728 577

847 709

725 487

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

31

29

33

33

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 660

2 022

2 078

1 769

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 917

24 905

24 905

24 905

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 699 904

1 716 315

16 411

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 699 904

1 716 315

16 411

Izdevumi e-Twinning Nacionālā dienesta atbalstam Latvijā, Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK funkciju nodrošināšanai un ES programmas Erasmus+ 2014-2020.gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai

1 699 904

1 716 315

16 411