Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Savienības programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī. Līdz 2018.gadam nodrošināt Annas Lindes fonda nacionālā tīkla darbību Latvijā.

Galvenā aktivitāte:

  • Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.-2020.gadam, ieskaitot aktivitāti eTwinning, īstenošana un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014. 2020.gadam īstenošana jaunatnes jomā un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā

Programmas „Erasmus+” projektu īstenošanā iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, kas ir programmas prioritārā mērķauditorija (dalībnieku skaits)

1 574

450

450

450

450

Informatīvie pasākumi par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām (dalībnieku skaits)

2 842

2 050

2 050

2 050

2 050

Izstrādāti un publicēti, Aģentūras mājas lapā elektroniski pieejami informatīvie un metodiskie materiāli potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem (materiālu skaits)

24

10

10

10

10

Jaunieši saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras mājas lapas piedāvātās iespējas (apmeklētāju skaits)

123 660

114 000

114 000

114 000

114 000

Katru mēnesi Aģentūras mājas lapā ievietotas jaunas ziņas (ziņu skaits)

257

26

26

26

26

 

Sagatavotas un izsūtītas elektroniskās Ziņu lapas (abonentu skaits)

2 412

2 000

2 000

2 000

2 000

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā

Notikuši informatīvie pasākumi (dalībnieku skaits)

3 121

2 000

2 000

2 000

2 000

Starptautiskas apmācības Latvijā (dalībnieku skaits)

107

60

60

60

60

Nacionāla līmeņa apmācības par iesaistīšanos eTwinning un IKT rīkiem (dalībnieku skaits)

623

500

500

500

500

Izglītības darbinieki piedalījušies apmācībās ārpus Latvijas (dalībnieku skaits)

39

35

35

35

35

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

928 423

1 097 321

1 699 904

1 444 904

1 444 904

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

168 898

602 583

-255 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,2

54,9

-15

-

Atlīdzība, euro

538 243

591 706

728 577

725 487

725 487

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

24

29

29

29

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 852

1 984

2 022

2 013

2 013

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 794

20 357

24 905

24 905

24 905

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 097 321

1 699 904

602 583

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 097 321

1 699 904

602 583

Izdevumi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības nodrošināšanai.

1 097 321

1 699 904

602 583