Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Savienības programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī. Nodrošināt Annas Lindes fonda nacionālā tīkla darbību Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.-2020.gadam īstenošana un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā;
  2. Annas Lindes fonda Nacionālā tīkla darbības nodrošināšana;
  3. Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā         „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.‑2020.gadam īstenošana jaunatnes jomā un Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā

Programmas „Erasmus+” projektu īstenošanā iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, kas ir programmas prioritārā mērķauditorija (dalībnieku skaits)

-

450

 

450

450

450

Informatīvie pasākumi par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām (dalībnieku skaits)

-

2 050

2 050

2 050

2 050

Izstrādāti un publicēti, Aģentūras mājas lapā elektroniski pieejami informatīvie un metodiskie materiāli potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem (materiālu skaits)

-

10

10

10

10

Jaunieši saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras mājas lapas piedāvātās iespējas (apmeklētāju skaits)

-

114 000

114 000

114 000

114 000

Katru mēnesi Aģentūras mājas lapā ievietotas jaunas ziņas (ziņu skaits)

-

26

26

26

26

Sagatavotas un izsūtītas elektroniskās Ziņu lapas (abonentu skaits)

-

2 000

2 000

2 000

2 000

Annas Lindes fonda Nacionālā tīkla darbības nodrošināšana

Paplašinājies Annas Lindes fonda nacionālais tīkls (dalīborganizāciju skaits)

60

60

 

50

55

60

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā

Notikuši informatīvie pasākumi (dalībnieku skaits)

-

2 000

2 000

2 000

2 000

Starptautiskas apmācības Latvijā (dalībnieku skaits)

-

60

60

60

60

Nacionāla līmeņa apmācības par iesaistīšanos eTwinning un IKT rīkiem (dalībnieku skaits)

-

500

500

500

500

Izglītības darbinieki piedalījušies apmācībās ārpus Latvijas (dalībnieku skaits)

-

35

35

35

35

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

971 933

1 120 727

1 097 321

797 321

797 321

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

148 794

-23 406

-300 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,3

-2,1

-27,3

-

Atlīdzība, euro

588 838

600 883

591 706

591 706

591 706

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

24

24

24

24

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 038

2 016

1 984

1 984

1 984

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 905

20 357

20 357

20 357

20 357

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 120 727

1 097 321

-23 406

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 120 727

 1 097 321

-23 406

Izmaiņas izdevumos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības nodrošināšanai.

1 120 727

1 097 321

-23 406