Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī.

Galvenā aktivitāte:

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.-2020. gadam, ieskaitot aktivitāti eTwinning, īstenošana un ES jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014.- 2020. gadam īstenošana jaunatnes jomā un ES jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos (skaits)

500

500

500

-

-

Saņemta informācija, izmantojot aģentūras administrēto tīmekļa vietņu piedāvātās iespējas (kopējie skatījumi) (skaits)

260 000

300 000

300 000

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 424 543

1 917 319

550 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

492 776

   -1 367 319

-550 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,6

-71,3

-100,0

-

Atlīdzība, euro

782 463

852 575

241 000

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

33

33

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 903

2 090

609

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 236

24 905

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 917 319

550 000

-1 367 319

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 917 319

550 000

-1 367 319

Izdevumi e-Twinning Nacionālā dienesta atbalstam Latvijā, Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK funkciju nodrošināšanai un ES programmas Erasmus+ 2014-2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai

1 917 319

550 000

-1 367 319