Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES programmu atpazīstamību, sniedzot informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību un nodrošināt pieredzes apmaiņu, veicināt jaunatnes politikas attīstību Latvijas un starptautiskā līmenī.

Galvenā aktivitāte:

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”, ieskaitot aktivitāti eTwinning, īstenošana un ES jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbības nodrošināšana Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 2014. 2020. gadam īstenošana jaunatnes jomā un ES jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos (skaits)

1 057

500

-

-

-

Aģentūras administrēto tīmekļa vietņu kopējie skatījumi (skaits)

386 067

300 000

-

-

-

Nodrošināta ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” īstenošana jaunatnes jomā un ES jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla darbība Latvijā

Publikācijas plašsaziņas līdzekļos (skaits)

-

-

500

500

500

Aģentūras administrēto tīmekļa vietņu kopējie skatījumi (skaits)

-

-

300 000

300 000

300 000

Sekotāji JSPA sociālo tīklu un digitālo platformu profilos (skaits)

-

-

11 000

12 000

12 000

Eurodesk reģionālie koordinatori (skaits)

-

-

6

6

6

 

Dalībnieki informatīvajos pasākumos par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām (skaits)

-

-

3 500

4 000

4 500

 

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošana Latvijā

Notikuši eTwinning informatīvie pasākumi (skaits)

-

-

20

40

40

Nacionāla līmeņa eTwinning mācības par iesaistīšanos eTwinning un IKT rīkiem (skaits)

-

-

20

25

30

Uzsākti jauni eTwinning projekti (skaits)

-

-

360

360

360

eTwinning platformā reģistrējušies jauni lietotāji (skaits)

-

-

400

400

400

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 334 191

550 000

1 581 217

1 581 217

1 581 217

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-784 191

    1 031 217

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-58,8

187,5

-

-

Atlīdzība, euro

886 122

241 000

999 419

999 419

999 419

Vidējais amata vietu skaits gadā

33

33

39

39

39

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 175

609

2 136

2 136

2 136

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

24 905

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

550 000

1 581 217

1 031 217

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

550 000

1 581 217

1 031 217

Izdevumi e-Twinning Nacionālā dienesta atbalstam Latvijā, EK jaunatnes informācijas tīkla EURODESK funkciju nodrošināšanai un ES programmas Erasmus+ 2014. – 2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai

550 000

-

-550 000

Izdevumi e-Twinning Nacionālā dienesta atbalstam Latvijā, EK jaunatnes informācijas tīkla EURODESK funkciju nodrošināšanai un ES programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss 2021. – 2027. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai

-

1 581 217

1 581 217