Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu Eiropas Kopienas programmu projektiem, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās iestādes, t.sk., nodrošināt sākotnējo latviešu valodas apguvi patvēruma meklētājiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošana Latvijā;
  2. patvēruma, imigrācijas un integrācijas fonda – Pārvietošanas programmas apstiprinātā projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Īstenoti projekti (skaits)

2

1

10

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

230 847

114 751

52 067

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-116 096

-62 684

-52 067

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-50,3

-54,6

-100

-

Atlīdzība, euro

183 627

86 732

10 448

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

9

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

805

803

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

10 448

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

114 751

52 067

-62 684

 

Ilgtermiņa saistības

114 751

52 067

-62 684

Izdevumi Latviešu valodas aģentūras projekta “Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” īstenošanai.

114 751

6 698

-108 053

Izdevumi Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošanai Latvijā.

-

24 102

24 102

Izdevumi projekta “Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošanas nodrošināšana” īstenošanai.

-

21 267

21 267