Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu Eiropas Kopienas programmu projektiem, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās iestādes, t.sk., nodrošināt sākotnējo latviešu valodas apguvi patvēruma meklētājiem.

Galvenā aktivitāte:

  • patvēruma, imigrācijas un integrācijas fonda – Pārvietošanas programmas apstiprinātā projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latviešu valodas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Īstenoti projekti (skaits)

3

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

129 232

117 552

114 751

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 680

-2 801

-114 751

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,0

-2,4

-100

-

Atlīdzība, euro

85 147

98 456

86 732

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

9

-

9

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

788

-

803

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

98 456

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

117 552

114 751

-2 801

 

Ilgtermiņa saistības

117 552

114 751

-2 801

Izdevumi Latviešu valodas aģentūras projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” īstenošanai.

117 552

-

-117 552

Izdevumi Latviešu valodas aģentūras projekta “Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” īstenošanai.

-

114 751

114 751