Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu Eiropas Kopienas programmu projektiem, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  • patvēruma, imigrācijas un integrācijas fonda – Pārvietošanas programmas apstiprinātā projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latviešu valodas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Īstenoti projekti (skaits)

4

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

206 474

5 070

117 552

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-201 404

112 482

-117 552

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-97,5

2 218,6

-100,0

×

Atlīdzība, euro

89 045

5 070

98 456

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

50 926

-

98 456

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 070

117 552

112 482

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 070

117 552

112 482

Samazināti izdevumi Izglītības kvalitātes valsts dienesta programmas projekta „Intelligent Energy – Europe/Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build UP Skills FORCE)” īstenošanai.

5 070

-

-5 070

Palielināti izdevumi Latviešu valodas aģentūras projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” īstenošanai.

-

117 552

117 552