Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu Eiropas Kopienas programmu projektiem, kurus īsteno IZM un tās padotībā esošās iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” administrēšana decentralizētā līmenī:
    • iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem dažādās solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
    • nodrošinot informācijas izplatīšanu, nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumu īstenošanu projektu pieteikumu kvalitātes celšanai un jaunu projektu iesniedzēju piesaistīšanai;
    • nodrošinot Kvalitātes zīmes pieteikumu vērtēšanu un Kvalitātes zīmes piešķiršanu brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās (darba prakses) projektu īstenošanai ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros;
  2. projekta “Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Latviešu valodas aģentūra, Valmieras tehnikums un Ventspils tehnikums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Īstenoti projekti (skaits)

3

2

1

-

-

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jauniešiem, jauniešu līderiem un personām, kas strādā ar jaunatni (skaits)

33

20

25

25

25

Brīvprātīgā darba organizācijas, kurām nodrošināta Kvalitātes zīmes piešķiršana (skaits)

-

-

30

30

30

Administrējamie jaunatnes jomas projekti (skaits)

-

-

80

90

100

Dalībnieku skaits programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos (skaits)

-

-

250

290

320

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 740 217

564 948

1 629 051

1 387 514

1 387 514

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 175 269

1 064 103

-241 537

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-79,4

188,4

-14,8

-

Atlīdzība, euro

133 115

24 289

59 024

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,3

1,6

2,6

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 247

1 265

1 390

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 934

-

15 654

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

564  948

1 629 051

1 064 103

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

564 948

1 629 051

1 064 103

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu  finansējumu programmas Erasmus+ projektu īstenošanai

450 000

-

-450 000

Izdevumi programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai atbilstoši MK 06.07.2021. protokolam Nr. 51, 98.§

-

1 387 514

1 387 514

Izdevumi projekta “Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošanas nodrošināšana” īstenošanai

114 948

241 537

126 589