Apakšprogrammas mērķis:

  • koordinēt un strukturēt drošības pētniecību (Eiropas un starptautiskās drošības pētniecības centienu koordinēšana civilajā, drošības un aizsardzības pētniecības jomā).

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

67 606

66 241

13 130

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1365

-53 111

-13 130

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,0

-80,2

-100,0

-

Atlīdzība, euro

56 860

58 344

12 620

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

36 219

24 024

4325

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

66 241

13 130

-53 111

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

66 241

13 130

-53 111

Samazināti izdevumi projekta “Saskaņota darbības ietvara izveide ilgtspējīgas un stabilas Eiropas pilsoņu identitātes noteikšanai” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 12 850 euro (samazināti izdevumi 25 470 euro, palielināti izdevumi 12 620 euro)

28 020

13 130

-14 890

Samazināti izdevumi projekta “Kopēju vadlīniju izstrāde visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienotas prasības personu apliecinošo dokumentu izgatavošanā” īstenošanai, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai 32 874 euro

38 221

-

-38 221