Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumus līdz Eiropas Savienības Padomes sanāksmju, tās darba grupu un komiteju sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus.

Galvenā aktivitāte:

  • Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs, tās darba grupu un komiteju sanāksmēs ministrijas kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ES padomes un tās darba grupu sanāksmēs (skaits)

47

50

50

50

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

31 963

35 527

35 527

35 527

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 564

-

-

- 35 527

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,2

-

-

- 100