Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumus līdz Eiropas Savienības Padomes sanāksmju, tās darba grupu un komiteju sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus.

Galvenā aktivitāte:

  • Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs, tās darba grupu un komiteju sanāksmēs ministrijas kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2020. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ES padomes un tās darba grupu sanāksmēs (skaits)

37

128

50

50

50

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

19 520

35 527

35 527

35 527

35 527

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 007

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

82,0

-

-

-