Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumus līdz Eiropas Savienības Padomes, tās darba grupu un komiteju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus.

Galvenās aktivitātes:

  • Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības Ministru padomes darba grupās un komitejās ministrijas kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ES padomes un tās darba grupu sanāksmēs (skaits)

46

128

128

128

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 608

35 085

35 527

35 527

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 477

442

-

-35 527

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

88,5

1,3

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

35 085

35 527

442

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

35 085

35 527

442

Izmaiņas transfertos no Ārlietu ministrijas Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu un viesnīcas izdevumu nodrošināšanai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

35 085

35 527

442