Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumus līdz ES Padomes sanāksmju, tās darba grupu un komiteju sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus.

Galvenā aktivitāte:

Latvijas interešu pārstāvēšana ES Padomes sanāksmēs, tās darba grupu un komiteju sanāksmēs ministrijas kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2022. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ES padomes un tās darba grupu sanāksmēs (skaits)

27

50

27

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 596

35 527

35 527

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 931

×

- 35 527

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

127,8

×

- 100

-