Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumus līdz ES Padomes sanāksmju, tās darba grupu un komiteju sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus.

Galvenā aktivitāte:

Latvijas interešu pārstāvēšana ES Padomes sanāksmēs, tās darba grupu un komiteju sanāksmēs ministrijas kompetences jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās, sanāksmēs

Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ES padomes un tās darba grupu sanāksmēs (skaits)

6

27

27

27

27

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 742

35 527

34 672

34 071

34 134

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31 785

-855

-601

63

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

849,4

-2,4

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

35 527

34 672

-855

 

Ilgtermiņa saistības

35 527

34 672

-855

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

35 527

34 672

-855