Apakšprogrammas mērķis:

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam projektu īstenošana.

Galvenā aktivitāte:

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2014.-2020.gadam ietvaros Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā tiek realizēts augstākās izglītības mobilitātes projekts.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

4 516

16 283

9 613

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 767

-6 670

-9 613

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

260,6

-41,0

-100

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16 283

9 613

-6 670

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

16 283

9 613

-6 670

Izdevumu izmaiņas programmas Erasmus + mobilitātes projekta nr. 2018 - I- LV01-KA103-046795 īstenošanai Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā

16 283

9613

-6 670