Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kultūrizglītības kvalitātes paaugstināšanu un sadarbību ar sociālajiem partneriem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošām profesionālās kultūrizglītības iestādēm un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Īstenotie projekti (skaits)

29

12

12

-

-

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

10

8

7

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

506 586

262 717

114 094

0

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-243 869

-148 623

-114 094

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-48,1

-56,6

-100

0

Atlīdzība, euro

39 277

27 280

30 694

0

0

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2,3

1,6

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 583

735

1 588

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 292

7 000

200

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

262 717

114 094

-148 623

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

262 717

114 094

-148 623

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “MusicXchain” īstenošanai

11 198

5 598

-5 600

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanās metožu laboratorija” īstenošanai

4 886

698

-4 188

Izdevumi S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projekta “Kāds ir jūsu ID? (What’s your ID?)” īstenošanai

-

6 575

6 575

Izdevumi S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projekta “Ar tradīcijām uz inovācijām” īstenošanai

-

2 092

2 092

Izdevumi S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projekta “Nākotnes skola top šodien” īstenošanai

-

4 659

4 659

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “Pieredzes māksla (Experience art)” īstenošanai

-

31 298

31 298

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā” īstenošanai

-

9 236

9 236

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “Keramikas daudzveidība (DIversity of CEramics)” īstenošanai

-

6 263

6 263

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Europeana Kopējā Kultūra” īstenošanai

-

21 748

21 748

Izdevumi A.K. Cēsu Mūzikas vidusskolas projekta “Audzēkņu un pedagogu zināšanu un prasmju papildināšana ārvalstīs” īstenošanai

-

11 602

11 602

Izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā” īstenošanai

-

9 899

9 899

Izdevumi J.I. Rēzeknes Mūzikas vidusskolas projekta “Moderna un kompetencēs balstīta mūzikas izglītība” īstenošanai

-

4 426

4 426

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” projekta “Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu mācību prakse „Ziemeļvalstu Jauniešu orķestrī” nodrošināšanai

1 736

-

-1 736

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Mediju prakse apgaismības laikmetā” īstenošanai

1 123

-

-1 123

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Fluchtlige-gestern un heute” īstenošanai

4 510

-

-4 510

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “Mācību satura un valodas integrētā mācīšanās praksē: Florences izpēte” īstenošanai

913

-

-913

Izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum” īstenošanai

11 919

-

-11 919

Izdevumi J.I. Rēzeknes Mūzikas vidusskolas projekta “Starptautiskā pieredze džeza mūzikas izglītības attīstībā” īstenošanai

4 219

-

-4 219

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Novatorisku kultūras mantojuma pakalpojumu pārprojektēšana un kopražošana, izmantojot bibliotēkas (Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through libraries)” īstenošanai

184 961

-

-184 961

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “Profesionālo prasmju pilnveidošana dažādās izglītības programmās” īstenošanai

12 100

-

-12 100

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Mācies, dari, audz!” īstenošanai

19 703

-

-19 703

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “World in front of the camera - roaring, emotional, delightful"( Pasaule kameru priekšā)” īstenošanai

5 449

-

-5 449