Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt kultūrizglītības kvalitātes paaugstināšanu un sadarbību ar sociālajiem partneriem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošai profesionālās kultūrizglītības iestādei – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai, Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esoša profesionālā kultūrizglītības iestāde – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Kultūras informācijas sistēmu centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Īstenotie projekti (skaits)

29

12

6

3

-

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

10

7

4

2

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

564 412

114 094

105 609

14 923

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-450 317

-8 485

-90 686

-14 923

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-79,8

-7,4

-85,9

-100

Atlīdzība, euro

57 116

30 694

48 013

7 832

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,7

1,6

2,1

0,4

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 555

1 588

1 778

1 632

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 725

200

3 200

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

114 094

105 609

-8 485

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

114 094

105 609

-8 485

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “MusicXchain” īstenošanai

5 598

-

-5 598

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanās metožu laboratorija” īstenošanai

698

-

-698

Izdevumi S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projekta “Kāds ir jūsu ID? (What’s your ID?)” īstenošanai

6 575

-

-6 575

Izdevumi S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projekta “Ar tradīcijām uz inovācijām” īstenošanai

2 092

-

-2 092

Izdevumi S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projekta “Nākotnes skola top šodien” īstenošanai

4 659

-

-4 659

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “ Pieredzes māksla (Experience art)” īstenošanai

31 298

-

-31 298

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “Profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidošana dizainā un mākslā” īstenošanai

9 236

-

-9 236

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “Keramikas daudzveidība (DIversity of CEramics)” īstenošanai

6 263

-

-6 263

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Europeana Kopējā Kultūra” īstenošanai

21 748

-

-21 748

Izdevumi A.K. Cēsu Mūzikas vidusskolas projekta “Audzēkņu un pedagogu zināšanu un prasmju papildināšana ārvalstīs” īstenošanai

11 602

-

-11 602

Izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā” īstenošanai

9 899

-

-9 899

Izdevumi J.I. Rēzeknes Mūzikas vidusskolas projekta “Moderna un kompetencēs balstīta mūzikas izglītība” īstenošanai

4 426

-

-4 426

Izdevumi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta „Nemateriālā kultūras mantojuma digitālā saglabāšana” īstenošanai

-

12 087

12 087

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Debatējiet par savu problēmu” īstenošanai

-

38 849

38 849

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Kultūras mantojuma nākotne modernā Eiropā” īstenošanai

-

14 180

14 180

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Medicīniskās informācijas pratība” īstenošanai

-

12 148

12 148

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Audzēkņu prakšu stiprināšanas pieredze Eiropā” īstenošanai

-

14 549

14 549

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “BIBLIO - Digitālo prasmju un kompetenču veicināšana bibliotekāriem Eiropā” nodrošināšanai

-

13 796

13 796