70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošana

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt programmas Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošanu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nacionālie bruņotie spēki.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

26 051

-

44 389

23 191

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26 051

44 389

-21 198

-23 191

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-47,8

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

   Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

44 389

44 389

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

44 389

44 389

Palielināts finansējums programmas Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātes projekta īstenošanai Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā (transferts no IZM)

-

44 389

44 389