Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kultūrizglītības kvalitātes paaugstināšanu un sadarbību ar sociālajiem partneriem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošām profesionālās kultūrizglītības iestādēm projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Īstenotie projekti (skaits)

27

12

12

7

-

Kultūrizglītības iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

9

9

8

4

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

285 296

132 762

262 717

64 327

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-152 534

129 955

-198 390

-64 327

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-53,5

97,9

-75,5

-100

Atlīdzība, euro

24 978

16 120

27 280

10 756

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,2

-

2,3

1,9

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 606

-

735

279

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 850

-

7 000

4 406

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

132 762

262 717

129 955

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

132 762

262 717

129 955

Izdevumi A.K. Cēsu Mūzikas vidusskolas projekta “Radošie profesionāli, profesionāļi bez robežām” īstenošanai

14 854

-

-14 854

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” īstenošanai

11 500

-

-11 500

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” projekta “Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu mācību prakse „Ziemeļvalstu Jauniešu orķestrī” nodrošināšanai

1 944

1 736

-208

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Mediju prakse apgaismības laikmetā” īstenošanai

9 825

1 123

-8 702

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “Māksla. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” īstenošanai

27 147

-

-27 147

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “Music across Europe” īstenošanai

11 464

-

-11 464

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “Profesionālo prasmju pilnveidošana dizainā un mākslā” īstenošanai

5 270

-

-5 270

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Fluchtlige-gestern un heute” īstenošanai

4 510

4 510

-

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Zelta Tīkli: profesionālās izglītības kvalitātes veicināšana, izmantojot metožu un mācīšanās stilu apmaiņu” īstenošanai

3 000

-

-3 000

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “Eiropas mobilitāte jauno mūziķu profesionālai izaugsmei” īstenošanai

23 769

-

-23 769

Izdevumi J.I. Rēzeknes Mūzikas vidusskolas projekta “Modernais un akadēmiskais- mūsdienīgas sintēzes meklējumi mūzikas izglītībā” īstenošanai

5 953

-

-5 953

Izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā” īstenošanai

13 526

-

-13 526

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “ Mācību satura un valodas integrētā mācīšanās praksē: Florences izpēte” īstenošanai

-

913

913

Izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta “ Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum” īstenošanai

-

11 919

11 919

Izdevumi J.I. Rēzeknes Mūzikas vidusskolas projekta “ Starptautiskā pieredze džeza mūzikas izglītības attīstībā” īstenošanai

-

4 219

4 219

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “ Novatorisku kultūras mantojuma pakalpojumu pārprojektēšana un kopražošana, izmantojot bibliotēkas (Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through libraries)” īstenošanai

-

184 961

184 961

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “ Profesionālo prasmju pilnveidošana dažādās izglītības programmās” īstenošanai

-

12 100

12 100

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “ Mācies, dari, audz!” īstenošanai

-

19 703

19 703

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “ World in front of the camera - roaring, emotional, delightful"( Pasaule kameru priekšā)” īstenošanai

-

5 449

5 449

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “ MusicXchain” īstenošanai

-

11 198

11 198

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “ Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanās metožu laboratorija” īstenošanai

-

4 886

4 886