Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kultūrizglītības kvalitātes paaugstināšanu un sadarbību ar sociālajiem partneriem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošām profesionālās kultūrizglītības iestādēm projektu īstenošanai.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Kultūras informācijas sistēmu centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Īstenotie projekti (skaits)

-

-

12

3

-

Kultūrizglītības iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

9

12

9

3

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie resursi, euro

 

 

 

 

 

Kopējie izdevumi, euro

243 974

75 314

132 762

32 926

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-168 660

57 448

-99 836

-32 926

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-69,1

76,3

-75,2

-100

Atlīdzība, euro

18 456

23 474

16 120

992

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,5

8

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 025

245

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

75 314

132 762

57 448

 

Ilgtermiņa saistības

75 314

132 762

57 448

Izdevumi J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas projekta „Improvizācija un radošums-viens no mūzikas izglītības pamatakmeņiem” īstenošanai

6 426

-

-6 426

Izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā” īstenošanai

10 055

-

-10 055

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieaugošo izglītojošā darbībā iesaistītā personāla profesionālā pilnveide semināros- mācību darbnīcās bibliotēkas profesionāļiem” īstenošanai

866

-

-866

Izdevumi A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas projekta “Radošie profesionāli, profesionāļi bez robežām” īstenošanai

8 471

-

-8 471

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” īstenošanai

15 856

11 500

-4 356

Izdevumi Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas projekta “Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā” īstenošanai

16 471

-

-16 471

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” projekta “Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu mācību prakse „Ziemeļvalstu Jauniešu orķestrī” nodrošināšanai

1 556

1 944

388

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem” īstenošanai

15 613

-

-15 613

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Mediju prakse apgaismības laikmetā” īstenošanai

-

9 825

9 825

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “Māksla. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” īstenošanai

-

27 147

27 147

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “Music across Europe” īstenošanai

-

11 464

11 464

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “Profesionālo prasmju pilnveidošana dizainā un mākslā” īstenošanai

-

5 270

5 270

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Fluchtlige-gestern un heute”(Bēgļi-vakar un šodien) īstenošanai

-

4 510

4 510

Izdevumi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Zelta Tīkli: profesionālās izglītības kvalitātes veicināšana, izmantojot metožu un mācīšanās stilu apmaiņu” īstenošanai

-

3 000

3 000

Izdevumi Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas projekta “Audzēkņi un skolotāji - profesionāļi bez robežām” īstenošanai

-

14 854

14 854

Izdevumi Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā mākslu vidusskola” projekta “Eiropas mobilitāte jauno mūziķu profesionālai izaugsmei” īstenošanai

-

23 769

23 769

Izdevumi J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas projekts “Modernais un akadēmiskais- mūsdienīgas sintēzes meklējumi mūzikas izglītībā” īstenošanai

-

5 953

5 953

Izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā” īstenošanai

-

13 526

13 526