Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kultūrizglītības kvalitātes paaugstināšanu un sadarbību ar sociālajiem partneriem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošām profesionālās kultūrizglītības iestādēm projektu īstenošanai.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

Kultūrizglītības iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

4

4

12

4

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

141 830

25 628

75 314

55 381

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-116 200

49 686

-19 933

-55 381

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-81,9

193,9

-26,5

-100,0

Atlīdzība, euro

2 271

-

23 474

4 601

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2

-

8

3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

62

-

245

128

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

1

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

64

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 628

75 314

49 686

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

25 628

75 314

49 686

Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „LNB personāla profesionālā pilnveide jaunu  informācijpratības apmācību programmu uzsākšanai Latvijā” īstenošanai

1 258

-

-1 258

Samazināti izdevumi J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas projekta „Mūzikas, mākslas un dizaina izglītības sadarbības izpausmes Eiropas Savienības skolās” īstenošanai

2 580

-

-2 580

Samazināti izdevumi transfertam no Izglītības un zinātnes ministrijas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta „Iemācīties un ieviest tradīcijas un inovācijas no Eiropas skolām” īstenošanai

9 890

-

-9 890

Samazināti izdevumi transfertam no Izglītības un zinātnes ministrijas Liepājas dizaina un mākslas vidusskolas projekta „Recycle, Reuse, Remind” īstenošanai

11 900

-

-11 900

Palielināti izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” īstenošanai

-

15 856

15 856

Palielināti izdevumi Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas projekta “Profesionālā pilnveide konkurētspējas paaugstināšanai Eiropā” īstenošanai

-

16 471

16 471

Palielināti izdevumi Ventspils Mūzikas vidusskolas projekta “Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu mācību prakse „Ziemeļvalstu Jauniešu orķestrī” nodrošināšanai

-

1 556

1 556

Palielināti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem” īstenošanai

-

15 613

15 613

Palielināti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieaugošo izglītojošā darbībā iesaistītā personāla profesionālā pilnveide semināros- mācību darbnīcās bibliotēkas profesionāļiem” īstenošanai

-

866

866

Palielināti izdevumi A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas projekta “Radošie profesionāli, profesionāļi bez robežām” īstenošanai

-

8 471

8 471

Palielināti izdevumi J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas projekta „Improvizācija un radošums-viens no mūzikas izglītības pamatakmeņiem” īstenošanai

-

6 426

6 426

Palielināti izdevumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta “Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā” īstenošanai

-

10 055

10 055