Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

60 676

62 728

62 728

62 728

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2052

0

0

-62 728

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

0

0

0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

62 728

62 728

-

 

Ilgtermiņa saistības

62 728

62 728

-

Izdevumi pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai

62 728

62 728

-