Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017 gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

62 764

62 728

62 728

62 728

62 728

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-36

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,1

0

0

0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

62 728

62 728

-

 

Ilgtermiņa saistības

62 728

62 728

-

Izdevumi pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai

62 728

62 728

-