Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

67 273

58 842

62 728

62 728

62 728

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8431

3886

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,5

6,6

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

58 842

62 728

3886

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

58 842

62 728

3886

Palielināti izdevumi pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai

58 842

62 728

3886