Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

88 498

58 109

58 842

58 842

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-30 389

733

0

-58 842

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,3

1,3

0,0

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

58 109

58 842

733

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

58 109

58 842

733

Palielināti izdevumi pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai

58 109

58 542

733