Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu līdz ES Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu segšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 874

62 728

57 196

56 205

56 309

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52 854

-5 532

-991

104

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

535,3

-8,8

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

62 728

57 196

-5 532

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

62 728

57 196

-5 532

Izdevumu izmaiņas pasākuma “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai

62 728

57 196

-5 532