Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardzes koledža.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

82 333

17 988

30 661

4835

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-64 345

12 673

-25 826

-4835

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-78,2

70,5

-84,2

-100

Atlīdzība, euro

13 995

7599

12 351

3110

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 988

30 661

12 673

 

Ilgtermiņa saistības

17 988

30 661

12 673

Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā” īstenošanai

3987

-

-3987

Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai

4970

-

-4970

Palielināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai” īstenošanai

9031

11 706

2675

Palielināti izdevumi projekta “Eiropas robežu dienestu sadarbība šaušanas instruktoru kompetenču uzlabošanai šaušanas apmācībā” īstenošanai

-

12 000

12 000

Palielināti izdevumi projekta “Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā (VRK 2019/2020)” īstenošanai

-

4968

4968

 

Palielināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā_2020” īstenošanai

-

1987

1987