Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

210 646

38 450

17 988

11 706

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-172 196

-20 462

-6282

-11 706

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-81,7

-53,2

-34,9

-100

Atlīdzība, euro

25 771

10 250

7599

4311

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

484

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

38 450

17 988

-20 462

 

Ilgtermiņa saistības

38 450

17 988

-20 462

Samazināti izdevumi projekta “PC LAW (Policijas struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)” īstenošanai

4141

-

-4141

Samazināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība profesionālās izglītības sektorā” īstenošanai

31 507

-

-31 507

Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai

1401

-

-1401

Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai

1401

-

-1401

Palielināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā” īstenošanai

-

3987

3987

Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai

-

4970

4970

Palielināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai” īstenošanai

-

9031

9031