Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardzes koledža.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

122 575

86 332

38 450

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-36 243

-47 882

-38 450

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-29,6

-55,5

-100,0

-

Atlīdzība, euro

31 305

11 579

10 250

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1526

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

86 332

38 450

-47 882

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

86 332

38 450

-47 882

Samazināti izdevumi projekta “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” īstenošanai

74 322

-

-74 322

Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” īstenošanai

1475

-

-1475

Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” īstenošanai

983

-

-983

Samazināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa dienesta kinoloģijas jomā Lietuvā un Somijā” īstenošanai

2258

-

-2258

Samazināti izdevumi projekta “PC LAW (Policijas struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)” īstenošanai

7294

4141

-3153

Palielināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība profesionālās izglītības sektorā” īstenošanai

-

31 507

31 507

Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai

-

1401

1401

Palielināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai

-

1401

1401