Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardzes koledža.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 749

88 732

86 332

35 648

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

49 983

-2400

-50 684

-35 648

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

129,0

-2,7

-58,7

-100,0

Atlīdzība, euro

13 544

5579

11 579

9509

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

88 732

86 332

-2 400

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

88 732

86 332

-2 400

Samazināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 5278 euro

87 010

-

-87 010

Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas personāla mobilitāte” īstenošanai

1041

-

-1041

Samazināti izdevumi projekta “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 301 euro

681

 

-681

Palielināti izdevumi projekta “Valsts policijas personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” īstenošanai

 

983

983

Palielināti izdevumi projekta “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 5259 euro

-

74 322

74 322

Palielināti izdevumi projekta “PC LAW (Policijas struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 5488 euro

-

7294

7294

Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 154 euro

-

1475

1475

Palielināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa dienesta kinoloģijas jomā Lietuvā un Somijā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 678 euro

-

2258

2258