Apakšprogrammas mērķis:

veicināt transnacionālās mobilitātes pasākumus, kas vērsti uz mācību apguvējiem un personālu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardzes koledža.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

32 483

30 661

4 835

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 822

-25 826

-4 835

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,6

-84,2

-100,0

-

Atlīdzība, euro

12 876

12 351

3 110

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 661

4 835

-25 826

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

30 661

4 835

-25 826

Samazināti izdevumi projekta “Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai” īstenošanai

11 706

-

-11 706

Izdevumu izmaiņas projekta “Eiropas robežu dienestu sadarbība šaušanas instruktoru kompetenču uzlabošanai šaušanas apmācībā” īstenošanai

12 000

4 835

-7 165

Samazināti izdevumi projekta “Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā (VRK 2019/2020)” īstenošanai

4 968

-

-4 968

 

Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas koledžas personāla mobilitāte augstākās izglītības sektorā_2020” īstenošanai

1 987

-

-1 987