Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt konsulāro amatpersonu reģionālās apmācības par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt konsulāro amatpersonu reģionālās apmācības par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

52 675

78 136

73 824

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25 461

-4 312

-73 824

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,3

-5,5

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78 136

73 824

-4 312

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

78 136

73 824

-4 312

Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām

78 136

73 824

-4 312