Apakšprogrammas mērķis:

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1. posms)” ietvaros pilnveidot ES standartiem un prasībām atbilstošu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas novērošanas mehānismu.

Galvenās aktivitātes:

  1. piespiedu izraidīšanas novērotāju un Valsts robežsardzes amatpersonu zināšanu stiprināšana par aktuālākajiem cilvēktiesību standartiem ārzemnieku piespiedu izraidīšanas jomā;
  2. cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā;
  3. nepilngadīgo bērnu, kuri ceļo bez pavadības, tiesību nodrošināšana izraidīšanas procesā;
  4. Tiesībsarga biroja datu bāzes pilnveidošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesībsarga birojs

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Pilnveidots ārzemnieku piespiedu izraidīšanas novērošanas mehānisms

Izstrādāti mācību materiāli (skaits)

-

3

-

-

-

Apmācīti atbildīgo institūciju darbinieki (skaits)

-

200

-

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

44 262

44 677

3 506

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

415

-41 171

-3 506

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,9

-92,2

-100

-

Atlīdzība, euro

38 638

36 697

3 506

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

44 677

3 506

-41 171

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

44 677

3 506

-41 171

Izdevumu izmaiņas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” īstenošanai

44 677

3 506

-41 171