Apakšprogrammas mērķis:

sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti ES Pamattiesību hartā.

Apakšprogrammas izpildītāji: IeM, IeM Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 152 623

13 145 289

20 862 829

6 209 767

450 019

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 992 666

7 717 540

-14 653 062

-5 759 748

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

216,6

58,7

-70,2

-92,8

Atlīdzība, euro

881 306

865 623

1 167 243

806 541

352 760

Vidējais amata vietu skaits gadā

15

15

15

15

15

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 8431

2 2781

2 3061

2 3331

1 9601

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

125 960

83 308

80 261

19 008

-

Piezīmes.
1 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti pasākumā „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 342 869 euro, plānotie izdevumi 2020. gadā – 410 000 euro, 2021. gadā – 415 000 euro, 2022. gadā – 420 000 euro, 2023. gadā – 352 760 euro, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 145 289

20 862 829

7 717 540

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

13 145 289

20 862 829

7 717 540

Samazināti izdevumi pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai

463 000

447 000

-16 000

Samazināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai

639 780

-

-639 780

Samazināti izdevumi projekta “Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” īstenošanai

1 567 218

-

-1 567 218

Izdevumu izmaiņas projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai

120 100

120 300

200

Samazināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)” īstenošanai

5700

-

-5700

Samazināti izdevumi projekta “ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"” īstenošanai

1 589 200

-

-1 589 200

Izdevumu izmaiņas projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai

159 796

159 796

-

Izdevumu izmaiņas projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide” īstenošanai

27 771

464 653

436 882

Samazināti izdevumi projekta “Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība” īstenošanai

225 202

-

-225 202

Izdevumu izmaiņas projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai

428 448

613 045

184 597

Samazināti izdevumi projekta “Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai

820 992

-

-820 992

Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” īstenošanai

1 579 830

4 414 561

2 834 731

Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)” īstenošanai

3 151 014

2 349 910

-801 104

Izdevumu izmaiņas projekta “Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana” īstenošanai

1 262 663

1 133 443

-129 220

Samazināti izdevumi projekta “Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai

80 000

-

-80 000

Samazināti izdevumi projekta “Konvojnieku kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

50 000

-

-50 000

Samazināti izdevumi projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2.posms)” īstenošanai

974 575

-

-974 575

Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3posms)” īstenošanai

-

117 236

117 236

Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)” īstenošanai

-

84 095

84 095

Palielināti izdevumi projekta “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” īstenošanai

-

507 457

507 457

Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanai

-

192 394

192 394

Palielināti izdevumi projekta “Sagatavošanās pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei” īstenošanai

-

80 954

80 954

Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2.posms)” īstenošanai

-

139 783

139 783

Palielināti izdevumi projekta “Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai

-

1 581 410

1 581 410

Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošanai

-

1 288 103

1 288 103

Palielināti izdevumi projekta “Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija (1.posms)” īstenošanai

-

899 401

899 401

Palielināti izdevumi projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana” īstenošanai, tai skaitā:

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2020.-2022.gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas joslas gar Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” (MK 22.09.2020. prot.Nr.55 40.§)

-

6 127 873

 

 

397 583

6 127 873