Apakšprogrammas mērķis:

sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti ES Pamattiesību hartā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 158 579

20 862 829

9 302 339

450 019

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 704 250

-11 560 490

-8 852 320

-450 019

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

87,0

-55,4

-95,2

-100,0

Atlīdzība, euro

1 131 975

1 167 243

1 261 014

352 760

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

15

15

15

15

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 1581

2 3061

2 6941

1 9601

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

146 862

80 261

112 503

-

-

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti pasākumā „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība atlīdzības izdevumu izpilde 2020. gadā – 388 478 euro, 2021. gadā – 415 000 euro, 2022. gadā – 485 000 euro, 2023. gadā – 352 760 euro, jo šajā pasākumā plānotas amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

20 862 829

9 302 339

-11 560 490

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

20 862 829

9 302 339

-11 560 490

Izdevumu izmaiņas projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai

120 300

39 300

-81 000

Samazināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai

159 796

-

-159 796

Samazināti izdevumi projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide” īstenošanai

464 653

-

-464 653

Izdevumu izmaiņas projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai

613 045

418 976

-194 069

Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” īstenošanai

4 414 561

916 907

-3 497 654

Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)” īstenošanai

2 349 910

1 343 895

-1 006 015

Samazināti izdevumi projekta “Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana” īstenošanai

1 133 443

-

-1 133 443

Samazināti izdevumi projekta “Sagatavošanās pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei” īstenošanai

80 954

-

-80 954

Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2.posms)” īstenošanai

139 783

-

-139 783

Izdevumu izmaiņas projekta “Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai

1 581 410

718 034

-863 376

Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošanai

1 288 103

-

-1 288 103

Samazināti izdevumi projekta “Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija (1.posms)” īstenošanai

899 401

-

-899 401

Izdevumu izmaiņas projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana” īstenošanai

6 127 873

2 546 538

-3 581 335

Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošanai

141 415

-

-141 415

Izdevumu izmaiņas pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai

447 000

563 298

116 298

Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3posms)” īstenošanai

117 236

117 497

261

Izdevumu izmaiņas projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)” īstenošanai

84 095

88 807

4 712

Izdevumu izmaiņas projekta “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” īstenošanai

507 457

1 769 679

1 262 222

Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanai

192 394

245 176

52 782

Palielināti izdevumi projekta “Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) valsts vienības izveide Latvijā” īstenošanai

-

126 596

126 596

Palielināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai

-

77 684

77 684

Palielināti izdevumi projekta “Patvēruma meklētāju centrs” Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)” īstenošanai

-

329 952

329 952