Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt konsulāro amatpersonu reģionālās apmācības par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  • konsulāro amatpersonu reģionālās apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrijas centrālais aparāts

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

78 136

73 824

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-4 312

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-5,5

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

78 136

78 136

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

78 136

78 136

Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām

-

78 136

78 136